Jak może nam pomóc ministerstwo? Pierwsze postulaty

Polski Związek Pszczelarski przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa postulaty, które mogą umożliwić funkcjonowanie mechanizmów wspierania pszczelarstwa w warunkach ograniczeń wynikających z walki z pandemią koronawirusa.

Projekty realizowane w ramach Mechanizmu Wsparcia Produktów Pszczelich: na sprzęt pszczelarski, matki pszczele, pakiety i odkłady z pszczołami, leki i inne rodzaje projektów niektórym trudno będzie zrealizować w terminach wyznaczonych w umowach przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wszystkie umowy (zgodnie z Mechanizmem) powinny być rozliczone do końca lipca. Jednak wszelkie opóźnienia czy to w przypadku dostaw, transportu czy np. produkcji sprzętu pszczelarskiego czy leków będą miały ogromny wpływ na moment zakończenia realizacji projektów.

Problemy już teraz pojawiają przy realizacji projektów szkoleniowych. W bieżącej sytuacji realizacja szkoleń nie jest możliwa (nie można narażać uczestników, jak również obowiązuje zakaz zgromadzeń), a niektóre związki zaczęły ponosić już koszty związane z przygotowaniem tych szkoleń. Najlepszym rozwiązaniem byłoby:

1/ przesunięcie w czasie możliwości przeprowadzenia szkolenia w późniejszym okresie i możliwość późniejszego rozliczenia

lub 2/ w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia (nie wiemy ile czasu potrwają ograniczenia) – rozliczenie dotychczas poniesionych kosztów „przygotowawczych”.

Kolejnym bardzo ważnym tematem jest przemieszczanie się. Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne rozwiązania w tej sprawie z uwagi na konieczność prowadzenia przeglądów pasiecznych. Pszczelarze to grupa, która może w różnych miejscach posiadać pasieki, w tym „pasieki wędrowne”. Zazwyczaj ma to niewielki, bądź żaden kontakt z osobami, ponieważ pasieki ustawia się w polach, czy w pobliżu sadów, lasów – w znacznych odległościach od skupisk ludzkich.