Informacja o rolnikach w kwarantannie, a co z pszczelarzami?

Polski Związek Pszczelarski wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilną informację dotyczącą działalności pszczelarskiej.

Rolnicy poddani kwarantannie mogą zajmować się inwentarzem i uprawiać swoje pole. Informacja dostępna na stronie MRiRW.

Oczekujemy podobnych rozwiązań dotyczących gospodarstw pasiecznych. Chcemy, aby pszczelarz poddany kwarantannie mógł pojechać do swojej pasieki, nawet oddalonej od miejsca zamieszkania o np. 15 czy 30 km. Taki postulat został przekazany do Ministerstwa.