Pasieki a zakaz przemieszczania się

Pszczelarz dojeżdżający do pasieki traktowany jest jak osoba idąca do pracy i nie ma w tym zakresie ograniczeń.

Pszczelarstwo to dział rolnictwa, a pszczelarze, tak jak rolnicy mają prawo i obowiązek opiekowania się pasieką.

W razie zaostrzenia przepisów prosimy mieć aktualne zaświadczenia weterynaryjne o posiadaniu pasieki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego apelujemy, aby przy przemieszczaniu się do pasiek zachować wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa i nie nadużywać tej możliwości do innych celów poza wykonaniem niezbędnej pracy w pasiekach!