Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie przemieszczania się pszczelarzy

W załączeniu odpowiedź MRiRW, którą Polski Związek Pszczelarski otrzymał w dniu 2.04., po wprowadzeniu przez rząd nowych obostrzeń w zakresie walki z koronawirusem.