Lubelskie – wspólnie dla pszczół

Informujemy o akcji „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” . Jest to kampania w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka.

W załączeniu apel do rolników i sadowników w sprawie odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin, który należy upowszechnić wśród społeczności rolniczej jeszcze na początku sezonu prac polowych.

W gronie sygnatariuszy listu intencyjnego i partnerów akcji znalazło się ponad czterdzieści instytucji i podmiotów z regionu lubelskiego, w tym m.in.:

 • administracja rządowa, samorządowa, jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • związki i stowarzyszenia pszczelarzy,
 • uczelnie wyższe, instytuty badawcze,
 • instytucje działające na rzecz środowiska i jego ochrony, rolnictwa, pszczelarstwa itp.,
 • firmy z branży (FC „Pszczółka”, Spółdzielnia Pszczelarska „Apis”),
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • zainteresowane media.

Wszyscy są świadomi jednego, że zapylanie przez pszczoły, zarówno miodne, jak i dzikie:

 • ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory,
 • zapewnia równowagę w przyrodzie i prawidłowe działanie całego ekosystemu,
 • zwiększa wydajność roślin,
 • wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów.

Więcej na temat akcji na stronie: https://www.lubelskie.pl/pszczola/.