Konkurs fotograficzny „Kierunek lubelskie krajobrazy”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił ogólnopolski konkurs fotograficzny „Kierunek lubelskie krajobrazy”.

Zamierzeniem przedsięwzięcia jest promocja potencjału przyrodniczego regionu lubelskiego, edukacja ekologiczna mieszkańców oraz turystów odwiedzających parki narodowe i krajobrazowe zlokalizowane w granicach województwa lubelskiego, a także inspirowanie ich do działań na rzecz ochrony środowiska.  Jedną z czterech kategorii konkursowych jest temat „Lubelskie pszczoły i pasieki”.

Zapraszamy wszystkich do udziału.

O szczegółach konkursu można przeczytać na stronie: https://www.lubelskie.pl/srodowisko/ gdzie można również wypełnić kartę zgłoszeniową i zapoznać się z regulaminem.