Czy będzie przedłużony termin rozliczania projektów?

Polski Związek Pszczelarski jako jedyna organizacja już w marcu zwracał się m.in. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem ewentualnego przesunięcia terminów rozliczania projektów w ramach mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Wówczas niektórzy twierdzili, że nie ma takiej potrzeby.

W dniu 6 lipca 2020 MRiRW zwróciło się do organizacji pszczelarskich z prośbą o opinię na temat ewentualnego wydłużenia terminu rozliczania jednego z działań „Środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli„.

Polski Związek Pszczelarski jest jak najbardziej za wydłużeniem okresu rozliczania projektów w ramach tego działania, ale nadal dostrzega, że może zaistnieć potrzeba wydłużenia rozliczeń również innych działań.

Pismo PZP