Korespondencja z OSPWL Dęba

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się z prośbą komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie o wyrażenie zgody na rozstawienie pasiek na terenie wyznaczonym przez komendanta. Pszczelarzom bardzo zależy na zbiorach nektaru wrzosowego i nawłociowego, tym bardziej, iż bieżący rok jest bardzo słaby względem pozyskiwanego miodu.

Niestety Komendant podtrzymał swoje stanowisko.

Pismo PZP

Pismo komendanta OSPWL Dęba