W Domu Pszczelarza w Kamiannej można zrealizować bon turystyczny

Informujemy, że Dom Pszczelarza w Kamiannej został wpisany na listę podmiotów honorujących bony turystyczne. Jak go wyszukać? Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej należy wpisać nazwę: Dom Pszczelarza Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Zapraszamy do Domu Pszczelarza w Kamiannej! tel. +48 18 474 16 77,
e-mail: dompszczelarza@wp.pl