Koszenie nieużytków i łąk należy przesunąć na wrzesień

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się z pismami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Środowiska o stworzenie odpowiednich zapisów prawnych, które przesuną obowiązek koszenia łąk i nieużytków na miesiąc wrzesień.

Ich przedwczesne koszenie sprawia, że wiele owadów zapylających, w tym pszczoły, nie mogą właściwie przygotować się do zimowli. Na takich obszarach rośnie nawłoć, zioła i inne rośliny stanowiące bogatą bazę pożytkową dla zapylaczy. Późniejsze koszenie (po przekwitnięciu roślin) spowoduje rozsiewanie ich na lata następne. Dotyczy to również roślin chronionych, a występujących sporadycznie na takich obszarach.

Taka zmiana będzie dobrym kierunkiem długofalowych i długotrwałych działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w zakresie dogodnych warunków do egzystencji owadów zapylających oraz lepszego funkcjonowania pszczelarstwa w Polsce.