Czy rzeczoznawcy chorób pszczół przeszkoleni przez Polski Związek Pszczelarski będą mogli pomagać lekarzom weterynarii?

Polski Związek Pszczelarski w sierpniu 2019 roku prowadził w Domu Pszczelarza w Kamiannej szkolenie dla pszczelarzy, w ramach którego uzyskali oni tytuł rzeczoznawca chorób pszczół. Celem szkolenia było ułatwienie powiatowym lekarzom weterynarii pracy związanej z pszczołami poprzez korzystanie z fachowej wiedzy przeszkolonych rzeczoznawców. Polski Związek Pszczelarski poinformował Pana Bogdana Konopkę, Głównego Lekarza Weterynarii, o przeszkolonych pszczelarzach.

O odpowiedzi Główny Lekarz Weterynarii napisał, że docenia działania Polskiego Związku Pszczelarskiego mające na celu upowszechnianie wiedzy o chorobach pszczół wśród hodowców pszczół oraz widzi potrzebę i możliwość wykorzystania rzeczoznawców chorób pszczół przy czynnościach podejmowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii we wspomnianym obszarze.

Jednak Główny Lekarz Weterynarii zlecił przekazanie listy przeszkolonych osób wojewódzkim lub powiatowym lekarzom weterynarii jako organom bezpośrednio zaangażowanym w działania związane z nadzorem nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w pasiekach oraz w zwalczanie chorób zakaźnych pszczół. Swoją decyzję argumentował tym, iż to właśnie te organy będą miały większe rozeznanie w zakresie rzeczywistych braków i potrzeb związanych z chorobami pszczół oraz będą mogły faktycznie wykorzystać wiedzę rzeczoznawców.