Odpowiedź MRiRW na wniosek PZP o wsparcie finansowe dla pszczelarzy na zakup paszy dla pszczół

W odpowiedzi na pismo PZP dot. wsparcia finansowego dla pszczelarzy na zakup paszy dla pszczół przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MRiRW odpowiada