Kongres APIMONDII przełożony na 2022 rok

47.KONGRES APIMONDII przełożony z 2021 na 2022 r.

Rada Wykonawcza Apimondii, w ścisłej konsultacji z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym i Rosyjskim Narodowym Związkiem Pszczelarzy, zdecydowała, że jest to najbardziej rozsądny sposób działania, biorąc pod uwagę realia COVID-19 i niepewność, jaką pandemia ta powoduje dla podróży.

„Let’s bee in the heart of Eurasia”.