Cały czas można zamawiać prenumeratę miesięcznika Pszczelarz Polski

Przypominamy, że Polski Związek Pszczelarski cały czas przyjmuje zamówienia na prenumeratę miesięcznika Pszczelarz Polski na 2021 rok.

Wystarczy wybrać kwotę prenumeraty, wpłacić ją na konto PZP oraz podać dokładne dane wysyłki.

Kwota prenumeraty na 2021 rok wynosi:
roczna 96,00zł
półroczna 48,00 zł,
kwartalna 24,00 zł,
cena jednego egzemplarza wynosi 8,00 zł
Wysyłka następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto : 

Polski Związek Pszczelarski
Ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany miesięcznik.