IO Zakład Pszczelnictwa w Puławach nadal będzie prowadził analizę pszczelarstwa

Przez wiele lat IO Zakład Pszczelnictwa w Puławach prowadził analizę pszczelarstwa na podstawie ankiet składanych przez organizacje pszczelarskie do KOWR. Polski Związek Pszczelarski otrzymał informację, że Zakład miał zostać pozbawiony takiej możliwości. Wyniki analizy służą do opracowywania działań interwencyjnych na rynku miodu w ramach Programu Strategicznego oraz są źródłem danych, na podstawie których jest rokrocznie przekazywana informacja do KE.

W związku z powyższym Polski Związek Pszczelarski zwrócił się z pismem w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymał pozytywną informację.