Kolejne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejne spotkanie na temat dofinansowania do przezimowanych rodzin pszczelich.

W spotkaniu udział wzięli: Piotr Konarski – Szef Gabinetu Politycznego MRiRW, Grzegorz Lorek – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Dylon – Prezydent PZP oraz Stanisław Ból – Sekretarz PZP. Omówiono sytuację pszczelarstwa pod kątem liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich.

Droga do wsparcia nie jest łatwa, ale prace nadal trwają. Szukanie najlepszego rozwiązania jest procesem, ale cały czas mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w tym zakresie.