Jeszcze jedno spotkanie w MRiRW

W dniu 9 lutego 2021 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze jedno spotkanie na temat dofinansowania do przezimowanych rodzin pszczelich.

Spotkanie poprowadził Szef Gabinetu Politycznego MRiRW Piotr Konarski, a uczestniczyli w nim pracownicy Ministerstwa: Agnieszka Jamiołkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów oraz Ewa Domańska – Naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych. Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego udział w spotkaniu wziął Tadeusz Dylon – Prezydent PZP.

Trwają dalsze rozmowy, przeanalizować należy wszelkie możliwości finansowe i prawne. Polski Związek Pszczelarski wierzy, że uda się wypracować rozwiązanie najlepsze z możliwych.