Zachęcamy do wzięcia udziału: Ankieta COLOS – badanie strat/przetrwania rodzin pszczelich zimą 2020/2021

Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach naukowych i do wypełnienia

Ankiety COLOS – badanie strat rodzin pszczelich w sezonie 2020/2021.

SGGW przychyliło się do próśb pszczelarzy i ankieta została uproszczona i skrócona. Mamy nadzieję, że dzięki temu weźmie w niej udział większa liczba respondentów.

Poniżej link do ankiety:

ANKIETA ON-LINE

Badanie jest prowadzone (już po raz 15) przez Zespół Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach działalności międzynarodowej organizacji COLOSS.

Celem ankiety jest zebranie jak największej ilości informacji o zimowli pszczół w Polsce i przygotowaniu rodzin do zimy. Zebrane dane pozwalają określić główne przyczyny zimowych strat. Z danych z poprzedniego roku wynika, że Pszczelarze nieskutecznie leczą pszczoły w kierunku warrozy, a większość upadków rodzin wynika z chorób, które pszczołom towarzyszą.

W imieniu zespołu Pracowni serdecznie dziękujemy za pomoc i zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Niżej ankieta w formie PDF, którą można do 15 czerwca 2021 r. przesyłać pocztą na adres wskazany w nagłówku ankiety lub na adres mailowy Pani Ewy Mazur (również w nagłówku)

ANKIETA PDF