Szkody w pasiece spowodowane przez dzięcioły

Polski Związek Pszczelarski na prośbę pszczelarzy wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie szkód wyrządzanych w pasiekach przez ptaki z rodziny dzięciołowych (krętogłów, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł białoszyi, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, dzięciołek, dzięcioł trójpalczasty). Ministerstwu temu nie jest znany problem niszczenia pasiek przez dzięcioły – taką otrzymaliśmy odpowiedź.

W związku z powyższym Polski Związek Pszczelarski zwraca się do pszczelarzy o przekazywanie do swoich macierzystych związków pszczelarzy informacji o szkodach w pasiekach wyrządzonych przez ptaki z rodziny dzięciołowych wraz ze wskazaniem rodzaju szkody.

W załączeniu publikujemy obszerne fragmenty pisma, w którym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawia możliwości działania w razie zagrożenia ataku dzięciołowych na pasieki.