W roku 2021 nie odbędą się Ogólnopolskie Dni Pszczelarza zaplanowane w Łowiczu

Zarząd Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w Warszawie zwrócił się do Zarządu PZP z informacją o rezygnacji z organizowania XXXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Łowiczu, które miały odbyć się w Łowiczu w dniach 10-12 września 2021 r.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż największe w Polsce pszczelarskie święto zostało przełożone z roku poprzedniego tj. 2020, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19. Ograniczenia w realizacji imprez były wówczas na tyle duże, że wykonanie zadania stało się niemożliwe, a ponadto sprzyjałoby ewentualnemu rozprzestrzenianiu się (po za kontrolą) wirusa.

W roku bieżącym 2021 oprócz wzmożonej aktywności wirusa COVID-19 pojawiły się kolejne przyczyny, dla których organizacja naszego pszczelarskiego święta jest niemożliwa. Z uwagi na straty w gospodarce wycofali się z dofinansowań sponsorzy i włodarze samorządowi oraz wojewódzcy. Zmniejszyła się baza noclegowa w regionie Łowicza, gdyż niektóre hotele, z powodu kolejnych zamknięć oraz ograniczeń, zmuszone były do zamknięcia swojej działalności.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego rozumie wszystkie wymienione problemy, ponadto uważamy, że zdrowie uczestników imprezy jest ważniejsze od samej zabawy czy spotkania. Nie wiemy jeszcze z czym przyjdzie nam się zmierzyć do końca 2021 roku. Wiemy za to, iż za zdrowie uczestników odpowiada organizator.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego przychylił się do decyzji Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w Warszawie, dlatego też informujemy jak na wstępie: nie odbędą się XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Łowiczu, których organizacja zaplanowana była na 10‑12 września 2021 r.