Odpowiedź MRiRW w sprawie wycinki drzew – działania sprzyjające rozwojowi pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na apel PZP w sprawie wycinki drzew. Z uwagi na szereg działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzyjających rozwojowi pszczelarstwa niżej publikujemy odpowiedź.