Polecamy „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”

Polecamy uwadze „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”, opracowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Kodeks ten został opracowany  w ramach Programu Wieloletniego IOR-PIB i finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zachęcamy wszystkich do lektury i udostępniania linku pszczelarzom.