8. Europejska Konferencja Pszczelarska BEECOME 2021 – warto zapisać się już dziś

European Beekeeping Congress BEECOME to jedno z największych wydarzeń europejskiej branży pszczelarskiej, od lat wspierane przez czołowe autorytety światowego pszczelarstwa. W tym roku, konferencja odbędzie się w całości za pośrednictwem łączy internetowych, umożliwiając udział w międzynarodowej konferencji każdemu pasjonatowi pszczelarstwa na świecie.

Organizowana w dniach 20-21 listopada 2021 konferencja, to doskonała okazja do wzięcia udziału w dyskusji pomiędzy najbardziej wykwalifikowanymi naukowcami, stowarzyszeniami pszczelarskimi, przedstawicielami weterynarii oraz organizacjami zrzeszającymi pszczelarzy z całej Europy. Beecome to odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie gospodarką pasieczną, a także wspólne podejście do problemów współczesnego pszczelarstwa pod okiem ekspertów.

Inicjatywa powstała w 2012 roku we Francji, jako odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie tematyką pszczelarską. Założycielami Europejskiego Kongresu Pszczelarskiego BEECOME są: Henry Clement – prezydent Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), Etienne Bruneau – Centre Apicole de recherche et Information (CARI) oraz Karl-Rainer Koch – Eurpean Professional Beekeeper Association (EPBA).

W tym roku oficjalnym partnerem BEECOME 2021 jest Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, zajmujące stanowisko światowego lidera w produkcji sprzętu pszczelarskiego z dystrybucją w ponad 70 krajach. Firma niejednokrotnie została nagrodzona za swoją działalność oraz innowacyjne projekty w wielu prestiżowych konkursach. Podczas samej Apimondii, została wyróżniona wśród innych krajów łącznie 10 medalami. Jako marka z ponad 25-letnim stażem, posiada szerokie doświadczenie w organizacji wszelkiego rodzaju eventów branżowych, w tym także webinariów prowadzonych za pośrednictwem platformy internetowej. Organizacja wydarzenia BEECOME to dla firmy kolejne przedsięwzięcie mające na celu rozwój działalności o nowe projekty. Tym samym przypadający na listopad 2021 Europejski Kongres Pszczelarski, to także okazja do promocji naszego kraju na międzynarodowej arenie rynku pszczelarskiego. Ma to wyjątkowe znaczenie podczas obecnych starań Polski o organizację Apimondii 2025 na terenie kraju, w których czynny udział bierze także firma Łysoń. To właśnie wieloletnie doświadczenie na rynku zagranicznym, gwarantuje jakość przedsięwzięć podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, doskonale odnajdujące się w międzynarodowych relacjach.

Dotychczas konferencja odbyła się we Francji, Rumunii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Włoszech i Austrii, gdzie spotkała się ze sporym zainteresowaniem, nie tylko hodowców pszczół ale także lokalnych i zagranicznych mediów. Każdorazowo program konferencji dostosowany został do obecnych problemów europejskiej gospodarki pasiecznej. Wśród poruszanych dotychczas tematów, znalazły się m.in.: fałszowanie produktów pszczelich, stosowanie pestycydów i inne problemy związane z intensywnym rolnictwem, integracja zapylaczy jako narzędzia kontroli, ochrona lokalnych ras pszczół, produkty pszczele – klucz do zachowania zdrowia – Api-odżywianie, Varroa destructor oraz inne zagrożenia w pasiece.

W związku z istniejącą obecnie na świecie sytuacją pandemiczną, organizacja Europejskiego Kongresu Pszczelarskiego BEECOME zostanie w tym roku zmodernizowana pod kątem wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2021 roku konferencji nie będzie towarzyszyła typowa wystawa sprzętu pszczelarskiego, a same wykłady zostaną przeprowadzone w formie on-line, zapewniając uczestnikom wszystkie wymogi bezpieczeństwa. 

Wśród prelegentów Beecome2021 znajdą się m.in. Dr. Peter Kozmus, Dr. Fani Hatjina,
oraz Prof. Dr. Martin Giurfa, a także przedstawiciele polskiej kadry naukowej jak
dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr Anna Gajda czy dr hab. Dariusz Gerula, omawiający podczas poszczególnych prezentacji osobne problemy i zagadnienia dotyczące europejskiego rynku pszczelarskiego. 12 wykładów transmitowanych za pośrednictwem łączy internetowych, zostanie wzbogaconych dodatkowym klubem dyskusyjnym, mającym na celu wymianę informacji oraz doświadczenia pomiędzy uczestnikami konferencji.  Podczas tegorocznej Konferencji Pszczelarskiej zostaną poruszone podczas wykładów następujące tematy:

dr Piotr MędrzyckiKu prawdziwemu dobrostanowi pszczół – wspólny wysiłek nauki i praktyki
Lotta FabriciusWyniki badania B-RAP
dr Piotr SemkiwSektor pszczelarski w Polsce
dr hab. Dariusz Gerula Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość
Etienne Bruneau Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół 
Prof. Dr. Martin Giurfa Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową
dr hab. Małgorzata Bieńkowska Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę?
lek. wet. Andrzej Bober Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno ? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie  i spoza UE.
dr n. wet., lek. Wet. Anna Gajda  Choroby pszczół a zmiany klimatyczne
  PhD Daniela Laurino   Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina
  Dr. Fani Hatjina   Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko
Dr. Peter KozmusPszczelarstwo w Słowenii – przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu

Jako że BEECOME to również inicjatywa promocji przedsiębiorstw oraz instytucji z zakresu branży pszczelarskiej, podczas wydarzenia zostaną udostępnione show-roomy, a więc wirtualne stoiska dla firm, umożliwiające uczestnikom prezentację własnej działalności oraz najnowszych możliwości technologicznych wspierających rozwój europejskiej gospodarki pasiecznej, w zamian za dotychczasową ekspozycje stacjonarną.

Całe wydarzenie zostanie tłumaczone symultanicznie na język polski, angielski oraz rosyjski, umożliwiając tym samym uczestnictwo tysiącom pszczelarzy z całego świata.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Beecome 2021 – www.beecome2021.pl