Zmarł prof. dr hab. Jarosław Prabucki

Polski Związek Pszczelarski otrzymał wiadomość, że 15.10.2021r.  zmarł prof. dr hab. Jarosław Prabucki.  

Był on wieloletnim (1979-2006) kierownikiem Zakładu Pszczelnictwa, na Wydziale Zootechnicznym, następnie Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,  Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Prof. dr hab. Jarosław Prabucki był autorem ponad 284 prac naukowych, redaktorem i współredaktorem 4 książek, w tym autor 6 rozdziałów cenionych książek branżowych. Inicjator ochrony pszczoły środkowoeuropejskiej, pomysłodawca linii pomorskiej pszczoły miejscowej, środkowoeuropejskiej.  

Profesor Prabucki dla wielu absolwentów Akademii był nauczycielem, mistrzem, mentorem. Pod jego kierunkiem wielu absolwentów obroniło prace doktorskie. Był również miłośnikiem pszczelarstwa i pszczół, a także kierownikiem licznych kwalifikacyjnych kursów pszczelarskich. Odejście Pana Profesora jest wielką stratą uczelni i pszczelarstwa polskiego.

Msza św. w Jego intencji zostanie odprawiona 21 października 2021r o godzinie 10:00 w kościele pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. św. Ducha w Szczecinie, zaś ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kaplica główna).

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.