Członkowie Federacji na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 14 października 2021 r. odbyło się również spotkanie związków i stowarzyszeń należących do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Grzegorzem Pudą – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszardem Bartosikiem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z dr n. wet. Mirosławem Welz – Głównym Lekarzem  Weterynarii. Polski Związek Pszczelarski jest członkiem Federacji, dlatego też nie mogło nas zabraknąć na tym spotkaniu. Polski Związek Pszczelarski reprezentował Tadeusz Dylon – Prezydent PZP.

Spotkanie otworzył Pan Marian Sikora, Przewodniczący Federacji. Po krótkim wstępie Minister Puda opowiedział o planowanych w przyszłym okresie działaniach, które mają ułatwić życie rolnikom. Omówił krótko nowe fundusze związane ze zmianą klimatu, towarzystwo ubezpieczeniowe dla gospodarstw rolnych, ubezpieczenia, nowe zasady przechodzenia na emeryturę. Opowiedział również o projekcie ułatwienia handlu płodami rolnymi w postaci możliwości udostępnienia przez miasta miejsc, w których rolnicy będą mogli handlować w soboty i niedziele bez opłaty.

Po wypowiedzi Ministra każda organizacja mogła zadawać pytania i przedstawiać propozycje rozwiązań problemów. Głos zabrał również Prezydent PZP poruszając temat usankcjonowania osób po kursie specjalistycznym przeprowadzonym przez Polski Związek Pszczelarski i uzyskaniu tytułu rzeczoznawca chorób pszczół. Osoby z takimi kwalifikacjami mogłyby zdaniem Zarządu PZP pełnić rolę pomocników lekarzy weterynarii. Opowiedział pokrótce jak zwalcza się zgnilec amerykański pszczół, jakie są działania podejmowane wówczas przez Inspekcję Weterynaryjną. A że działania te są długotrwałe, za wolno badane są pasieki, zbyt długo utrzymywane są obszary zapowietrzone (w niektórych rejonach nawet przez kilka lat) zdaniem PZP Inspekcja Weterynaryjna może wykorzystać rzeczoznawców chorób pszczół do pomocy.

Na postulat PZP odpowiedział Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zapewnił, że Ministerstwo pochyli się nad postulatem PZP.