Spotkanie z Głównym Lekarzem Weterynarii

W dniu 14 października 2021 r. odbyło się niezapowiedziane wcześniej spotkanie Prezydenta PZP z Głównym Lekarzem  Weterynarii dr n. wet. Mirosławem Welz. Poruszony podczas spotkania temat dotyczył prawnego usankcjonowania osób po kursie specjalistycznym przeprowadzonym przez Polski Związek Pszczelarski i uzyskaniu tytułu rzeczoznawca chorób pszczół. Osoby z takimi kwalifikacjami mogłyby zdaniem Zarządu PZP pełnić rolę pomocników lekarzy weterynarii. Nadarza się ku temu doskonała okazja, gdyż procedowany jest projekt Ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw z nią związanych.

Polski Związek Pszczelarski uważa, iż w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej należy zawrzeć obowiązek kontroli wszystkich gospodarstw pasiecznych leżących na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół, w ściśle określonych granicach czasowych np. 30-60 dni. Z uwagi na to, iż lokalnie może być to wiele gospodarstw pasiecznych powiatowych lekarzy weterynarii mogliby wspierać pomocnicy – rzeczoznawcy chorób pszczół.

Postulat nasz wiąże się z deficytem lekarzy weterynarii – specjalistów z zakresu chorób pszczół, których jest kilkudziesięciu w kraju, zaś Polski Związek Pszczelarski zadbał o przeszkolenie pszczelarzy-praktyków w tym zakresie, którzy chętnie wesprą pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Główny Lekarz Weterynarii podziękował za przekazaną propozycję. Zauważył również, iż może ona przynieść wiele korzyści w pracy Inspekcji Weterynaryjnej przy diagnozowaniu chorób pszczół.