Dziś mija 115 rocznica śmierci Ks. dr Jana Dzierżona

Jan Dzierżon to górnośląski pszczelarz, ksiądz i uczony w jednej osobie. Odkrywca partenogenezy (dzieworództwa) u pszczół.

Łącznie napisał 26 książek naukowych i ponad 800 artykułów. Wiele z jego dzieł przetłumaczonych zostało na inne języki. Mimo wielu trudności ukazały się jego prace również w języku polskim np. „Nowe udoskonalone pszczelnictwo”, „Dodatek do teorii i praktyki nowego pszczelarza” i inne.

Wydawał własne czasopismo pszczelarskie, a ok. 1840 r. skonstruował pierwszy na świecie udany ul szafkowy z ruchomą zabudową.

Zmarł 26 października 1906 r. i został pochowany na cmentarzu w Łowkowicach.