XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę oraz XXVI Krajowa Konferencja Pszczelarska

Już 6-7 grudnia 2021 r. odbędzie się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę połączona z XXVI Krajową Konferencją Pszczelarską.

Organizatorami są:

Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie,

Polski Związek Pszczelarski,

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Serdecznie zapraszamy.

Honorowy patronat nad uroczystościami objęli:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Marszałek Województwa Śląskiego,

Wojewoda Śląski.