Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie” 2 grudnia 2021 r.

2 grudnia 2021 roku o godzinie 9:00 odbędzie się IV konferencja pod tytułem „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”.

Udział w konferencji może wziąć każdy, kto zainteresowany jest tym tematem.

Organizatorami wydarzenia są̨: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP, Wydział Ekonomiczny UPP oraz Stowarzyszenie Demeter Polska.

Celem konferencji jest kontynuacja naukowej dyskusji na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie i upowszechnianie wiedzy z tego obszaru. Pasy kwietne stanowią̨ miejsce przebywania wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Przez to pasy kwietne są̨ nie tylko miejscem koncentracji rozmaitych organizmów ale również̇ sprzyjają̨ zmniejszeniu ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się̨ do podwyższania różnorodności biologicznej.

Te aspekty niosą̨ ze sobą̨ konsekwencje ekonomiczne dla rolników, którzy takie działania podejmują. Dlatego IV Konferencja w dużej mierze będzie poświęcona tym zagadnieniom.

Konferencja ze względu na sytuację zagrożenia IV falą Covid-19 ponownie odbędzie się online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zalogować można się do 30 listopada br. pod linkiem:

IV konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie” – REJESTRACJA (google.com)

Prosimy aby podczas logowania wypełnić bardzo krótką ankietę.

Jak w roku ubiegłym zachęcamy do zadawania pytań prelegentom na chacie i do udziału w tej formie w dyskusji dotyczącej prezentowanego zagadnienia.

Podczas tegorocznej Konferencji usłyszą Państwo m.in. przetłumaczony na język polski wykład gościa specjalnego, Dr Stephena Venna z Uniwersytetu w Helsinkach, czasowo także pracownika Uniwersytetu Łódzkiego, oraz wykłady związane z zagadnieniami ekonomiki pasów kwietnych.

W części popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi zagadnienie „Wieloletnich pasów kwietnych” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.