Zmarł Kol. Wiesław Górski

Dotarła smutna informacja o tym, że nagle zmarł Kolega Wiesław Górski, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Zarząd WZP w Gorzowie Wlkp. z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2021 r. zmarł po krótkiej chorobie  Wiesław Górski,  w wieku 61 lat.

W dniu 22 czerwca 2021 r. Walny Zjazd Delegatów w Gorzowie wybrał  go powierzając obowiązki Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wcześniej, jako członek koła, bardzo  angażował się w pracę społeczną organizacji i środowiska, pełniąc wiele funkcji we władzach Koła Pszczelarzy. Został również wybrany delegatem na Zjazd.

Przez cały czas prowadził 80-pniową pasiekę, cały czas ją modernizując i unowocześniając. Swoim doświadczeniem pszczelarskim i wiedzą dzielił się z innymi miłośnikami pszczół. Był pomocny i życzliwy, współpracował z władzami koła i zarządu WZP. Dbał o to by powiększać i wzbogacać bazę pożytkową dla pszczół sadząc setki drzew i krzewów miododajnych. Był konkretny i pracowity do końca swoich dni, bezgranicznie oddany pszczołom.

Wiadomość o śmierci Wiesława Górskiego wstrząsnęła gorzowskimi pszczelarzami, trudno pogodzić się z tak wielką stratą.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  w dniu 18.12.2021r. (sobota) o godz. 9:30  Mszą Św. Żałobną w Gorzowskim Domu Pogrzebowym przy ulicy Żwirowej 21c w Gorzowie Wlkp.

Poproszę o przeczytanie:

Pogrzeby na świeżym powietrzu (na cmentarzach) mogą odbywać się niezależnie od liczby uczestników. W przypadku uroczystości pogrzebowych odbywających się w budynkach (np. kościołach), liczba uczestników nie może przekraczać 1 osoby na 15 m2 powierzchni. Do powyższego limitu nie zalicza się osób sprawujących kult religijny, dokonujących pochowania ani osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Należy ponadto pamiętać, że pogrzeby powinny odbywać się z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami (co najmniej 1,5 metra), a uczestników obejmuje obowiązek zasłanianie ust i nosa (wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących kult religijny, tj. kapłanów). Podczas uroczystości religijnych w kościołach obowiązuje limit 1 osoby na 15 m kw. Należy zachować także dystans co najmniej 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego również obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.