Międzynarodowy Kongres Pszczelarski APIMONDIA’2022 odbędzie się w dniach 24-28 sierpnia 2022 r. w Turcji

Ostatnie dwa lata – jak pisze Jeff Pettis, prezydent Apimondii – były trudne: najpierw z COVID, a teraz niesprowokowane walki na Ukrainie.

47. Kongres został zaplanowany w Ufie w Rosji w 2021 r., a następnie z powodu COVID przełożony na 2022 r.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Zarząd Apimondii odwołał Kongres który miał odbyć się w miejscowości Ufa, na terenie Federacji Rosyjskiej, i przeniósł lokalizację 47. Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego Apimondia do Stambułu w Turcji, gdzie można zorganizować wspaniałe spotkanie w tak krótkim czasie.

Prezydent Apimondii zaprasza do przyłączenia się do Kongresu w Stambule w dniach 24-28 sierpnia 2022 r. Kongres odbędzie się w tej samej lokalizacji co w 2017 r., więc niektórzy uczestnicy już je znają. Ci, którzy nie mogli dołączyć w 2017 roku, będą mieli szansę przybyć do tętniącego życiem miasta, w którym Wschód spotyka się z Zachodem, ze wspaniałym międzynarodowym lotniskiem i dogodną lokalizacją. Planowany jest ekscytujący program dotyczący pszczół, hodowli i wszystkich aspektów pszczelarskiego rzemiosła.

Zarząd Apimondia z niecierpliwością czeka na oferty związane z organizacją 49. Kongresu w 2025 roku i głosowanie w tym zakresie.

Po raz pierwszy 47. Kongres odbędzie się z możliwością uczestnictwa hybrydowego tj. w części spotkania można uczestniczyć wirtualnie.

link do informacji o opłatach – do 8 sierpnia i od 9 sierpnia

link do rejestracji

ZASADY I WARUNKI

Rejestracja online
Aby rozpocząć proces, uczestnicy muszą założyć konto w systemie rejestracji on-line. Należy podać pełne i prawidłowe informacje w wymaganych polach. Informacje te będą wykorzystywane do wszelkiej komunikacji, drukowania identyfikatorów, faktur itp.

Uwagi do kategorii
Aby kwalifikować się do zniżki dla krajów rozwijających się, uczestnik musi mieszkać w jednym z krajów słabo rozwiniętych wymienionych przez Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – patrz tutaj, aby zapoznać się z listą krajów zakwalifikowanych do tej listy (tylko te z pierwszej kolumny). Uczestnicy muszą przedstawić swoje paszporty przed odebraniem identyfikatora.
Studenci muszą przedstawić „legitymację studencką” (odpis, kopię aktualnej legitymacji studenckiej lub list podpisany przez kierownika wydziału) przed odebraniem plakietki z imieniem i nazwiskiem.
Kategoria „Osoby towarzyszące” jest przeznaczona dla małżonków, przyjaciół i innych bliskich osób, które NIE są profesjonalistami w dziedzinie pszczelarstwa i przystępują do pełnopłatnego rejestrującego się na kongresie.
W przypadku rejestracji grupowych powyżej 10 osób prosimy o kontakt registration@apimondia2021.com

Zapłata
Akceptowane są wyłącznie karty kredytowe typu Mastercard i Visa. Dostępna jest płatność przelewem bankowym, wszystkie opłaty bankowe za przelew muszą zostać pokryte przez rejestrujących. Paragon można pobrać z systemu rejestracji on-line po potwierdzeniu płatności przez Zespół Rejestracyjny.

Potwierdzenie Rejestracji
Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej do uczestnika zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dzięki kodowi kreskowemu na tym formularzu potwierdzającym, uczestnicy będą mogli wydrukować swoje identyfikatory w centrum kongresowym.

Anulowanie rejestracji/zwrot pieniędzy:
Do 29 lipca 2022, godz. 17.00 CET 25% Opłata administracyjna
Po 29 lipca 2022, 17.00 CET Brak zwrotu
Powiadomienie o odwołaniu musi być sporządzone na piśmie i przesłane do Sekretariatu Kongresu Apimondia 2022 pocztą elektroniczną lub faksem. Zwroty będą dokonywane po Kongresie. W przypadku nieobecności delegata z jakiegokolwiek powodu w kongresie, nie można dochodzić dalszych roszczeń o zwrot lub rezygnację z opłat.

Zmiany nazw
Zmiana nazwiska tylko w wyjątkowych przypadkach, koszt zmiany 25.-Euro. Do przetworzenia indywidualnej zmiany nazwiska wymagana będzie pisemna zgoda pierwotnego uczestnika. Przed przetworzeniem zmiany nazwiska będzie wymagany nowy formularz rejestracyjny dla każdego zastępującego uczestnika. Ostateczny termin zmian nazw upływa 20 sierpnia 2022 r.

Ubezpieczenie
Kongres nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub utratę mienia, które mogą wystąpić na terenie kongresu. Uczestnicy powinni rozważyć zakup polisy ubezpieczenia medycznego dla podróżnych. Kongres nie ponosi również odpowiedzialności za anulowanie biletów lotniczych. Uczestnicy powinni rozważyć ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Ubezpieczenia te można kupić od prywatnych sprzedawców.

Stan zdrowia
Uczestnicy zgadzają się, że w czasie kongresu są w stanie samodzielnie funkcjonować. Kongres nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad uczestnikami lub pomoc w poruszaniu się po kongresie.

Wstęp
Kongres zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wszystkich kandydata.

Zagubione identyfikatory
Za wymianę utraconych identyfikatorów zostanie naliczona stała cena 25.-Euro.

Odpowiedzialność i ubezpieczenie
Opłaty rejestracyjne nie obejmują ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, choroby i odwołania przez jakąkolwiek ze stron, kradzieży, utraty lub uszkodzenia mienia osobistego. Uczestnikom zaleca się wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia osobistego na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, anulacji i rzeczy osobistych. Organizatorzy Kongresu nie mogą ponosić odpowiedzialności za doznane obrażenia ciała, utratę lub uszkodzenie mienia uczestników spotkania, zarówno w trakcie, jak i w wyniku spotkania.