COLOSS Badanie strat w pasiekach – zachęcamy do udziału w ankiecie

Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach naukowych i do wypełnienia

Ankiety COLOS – badanie strat rodzin pszczelich w sezonie 2021/2022.

Poniżej link do ankiety:

ANKIETA ON-LINE

Badanie jest prowadzone przez Zespół Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach działalności międzynarodowej organizacji COLOSS.

Celem ankiety jest zebranie jak największej ilości informacji o zimowli pszczół w Polsce i przygotowaniu rodzin do zimy. Dzięki zaangażowaniu pszczelarzy na całym świecie, można analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

W imieniu zespołu Pracowni serdecznie dziękujemy za pomoc i zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Niżej ankieta w formie PDF, którą można do 24 czerwca 2022 r. przesyłać pocztą na adres wskazany w nagłówku ankiety lub na adres mailowy Pani Ewy Mazur (również w nagłówku ankiety).

ANKIETA PDF