Konkurs fotograficzny ogłoszony przez BeeLife

BeeLife European Beekeeping Coordination – organizacja pozarządowa mająca siedzibę w Belgii, działająca na rzecz lepszej przyszłości pszczół i zapylaczy – ogłosiła konkurs fotograficzny związany z zapylaczami. Ma on na celu uświadomienie kluczowej roli pszczół i zapylaczy dla zdrowej planety oraz rosnących wyzwań, które zagrażają ich przetrwaniu.

Termin nadsyłania prac: kończy się 16 maja 2022 r. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Temat
Zdjęcia przedstawiające pszczoły (pszczoły miodne, trzmiele, jak również pszczoły samotnice) lub inne owady zapylające na przykład podczas interakcji z kwiatami (żywiąc się, odpoczywając, lecąc w pobliżu roślin itp.), w krajobrazach rolniczych itp. Dodatkowo organizatorzy proszą o dołączenie opisowego podpisu do zdjęcia.

Zgłoszenia
Zdjęcia należy przesyłać w wysokiej jakości (300 dpi lub więcej), w formacie elektronicznym w postaci plików jpg lub png, przesyłanych pocztą elektroniczną na adres comms@bee-life.eu

Zdjęcia należy przesyłać w kolorze.
Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. Wydrukowane zdjęcia nie będą akceptowane.

E-mail zgłoszeniowe powinny zawierać:
– imię i nazwisko fotografa oraz adres e-mail,
– miejsce wykonania zdjęcia (miasto, region, kraj),
– krótki opis (1-3 zdania).

Nagroda
Zdjęcia zwycięzcy zostaną wyróżnione na stronie internetowej BeeLife, przedstawionej w Biuletyn BeeLife i konta w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedln, Twitter) i wykorzystywane w przyszłych publikacjach organizacji lub materiałach promocyjnych.

Ocenianie
W jury zasiądą pracownicy BeeLife European Beekeeping Coordination.

Powiadomienie zwycięzców
Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem, a zwycięskie zdjęcia będą ogłoszone do publicznej wiadomości w czasie Światowego Dnia Pszczół 20 maja 2022 r

Zastrzeżenia
Wcześniej publikowane zdjęcia mogą być akceptowane tak długo, jak zachowałeś prawa umożliwiające wykorzystanie zdjęcia przez BeeLife. Jeśli na zdjęciu pojawiają się ludzie, autor zobowiązany jest do pozyskania i dostarczania niezbędnej zgody na publikację, na żądanie.

BeeLife zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć w publikacjach lub materiałach promocyjnych (przypisane do fotografa) w celu wsparcia swoich działań .

Informacje w języku angielskim o organizowanym konkursie dostępne są TUTAJ.