20 maja – Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół obchodzony 20 maja to okazja do refleksji nad tym, jak każdy z nas może pomóc owadom zapylającym, a w szczególności pszczołom. 
Dzień ten ustanowiony został przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Po raz pierwszy święto pszczół odchodzono w 2018 r. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów. Jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających – przede wszystkim pszczół. Ponad 87% gatunków roślin na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły. Powodem ich ginięcia jest nieprawidłowe i zbyt częste stosowanie środków ochrony roślin i nawozów co powoduje zatrucia i ginięcie pszczół oraz innych owadów zapylających.

Powinniśmy odwdzięczać się im za bogactwa, z których korzystamy na co dzień. Bowiem pszczoły zbierają pyłek i nektar, który stanowi ich pożywienie. W czasie zbiorów „świadczą” jedną z najważniejszych usług ekosystemowych, ponieważ zapylają wiele gatunków roślin, także tych, które są pożywieniem dla nas i dla wielu gatunków zwierząt. Zapylają też rośliny użytkowane do innych celów – ozdobnych, leczniczych, kosmetycznych i tekstylnych (np. bawełna, len). Prowadzone przez pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Pszczoła miodna oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli.

Jak więc pomagać pszczołom? Najprostsze sposoby to:

  • goszczenie ich w swoim ogrodzie oraz dbanie o środowisko naturalne,
  • pozostawianie w ogrodzie choć część nieskoszonego trawnika, gdzie można założyć kwietną łąkę,
  • sadzenie/sianie roślin miododajnych o różnych terminach kwitnienia,
  • nieużywanie środków ochrony roślin w godzinach lotu pszczół, a w szczególności nieużywanie pestycydów (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina jak ich używać w specjalnym artykule Pamiętajmy o pszczołach).

Pamiętajcie również, żeby nie wypalać traw, ani łodyg i kwiatów zeszłorocznych. Wiele gatunków owadów właśnie tam się kryje.

Każdy może pomóc im również poprzez ustawianie dla nich (szczególnie w słoneczne dni) miejsc z wodą, popularnie zwanych poidełkami. Powinny one zawierać drobne kamyczki lub żwirek, tak żeby owady mogły spokojnie się napić, np. bez zagrożenia moczenia skrzydełek.

Niech żyją pszczoły!