Narada prezesów WZP/RZP w Warszawie

19 października 2022 r. odbyła się w Warszawie narada prezesów Wojewódzkich/Regionalnych Związków Pszczelarzy, której tematem przewodnim była dyskusja nad projektami wytycznych do poszczególnych interwencji w sektorze pszczelarstwa, zgodnie z zatwierdzonym Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027.

W spotkaniu oprócz prezesów i przedstawicieli organizacji członkowskich PZP udział wzięli: z Ministerstwa Rolnictwa Waldemar Guba – dyrektor Departamentu Rynków Rolnych oraz Jacek Parszewski – Wydział Produktów Zwierzęcych DRR MRiRW, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Aneta Burghardt – dyrektor Departamentu Rynków Rolnych oraz Anna Blacharska – naczelnik Wydziału Rynków Roślinnych DRR ARiMR oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Michał Wójciak – dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR oraz Paweł Poleski – kierownik Wydziału Wsparcia Pszczelarstwa DIR KOWR.

Uczestnicy narady podziękowali pracownikom KOWR za wszystkie lata współpracy, kiedy to Departament Interwencji Rynkowych analizował projekty składane przez organizacje pszczelarskie.

W sprawie wytycznych do Interwencji w sektorze pszczelarstwa, które będą realizowane od 2023 r. Zarząd PZP oraz prezesi organizacji pszczelarskich mają wiele obaw i uwag do nakreślonych wstępnie wytycznych, dlatego spotkanie to było tak istotne. Na część pytań uczestnicy spotkania uzyskali odpowiedzi, choć najczęściej nie były pozytywne i zgodne z oczekiwaniami. Już wiemy, że planowane jest kolejne spotkanie, które – mamy nadzieję – pozwoli nam pozytywnie spojrzeć na przewidziane od 2023 r. rozwiązania. Czekamy na uwagi z wojewódzkich/regionalnych związków pszczelarzy, które jeszcze w tym tygodniu zostaną przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szersza informacja z narady prezesów ukaże się w miesięczniku Pszczelarz Polski.