Święto pszczelarzy niemieckich

W dniach 8-9 października 2022 r. odbywało się w Hamburgu święto niemieckich pszczelarzy. Polski Związek Pszczelarski otrzymał zaproszenie na te uroczystości.

W części oficjalnej on-line zabrał głos wiceprezydent PZP Zbigniew Kołtowski, jako przedstawiciel największej organizacji pszczelarskiej z Polski. Złożył z tej okazji wszystkim serdeczne życzenia. Zauważył, że pszczoły nie znają granic, a my – ich opiekunowie – powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby miały one dobre warunki do życia i pracy. Praca pszczół to przede wszystkim zapylanie i za tę usługę ekosystemową powinniśmy pszczołom jako społeczeństwo podziękować i zrobić wszystko, aby ich praca była jak najbardziej efektywna. Przede wszystkim trzeba zadbać tu o jak najlepszą bazę pożytkową dla pszczół, która powinna być równomiernie rozłożona w czasie, tj. od wczesnej wiosny do późnej jesieni oraz w przestrzeni, tzn. aby nie było miejsc bardzo ubogich w pożytki. Ogromne areały jednorodnych upraw nie stanowią bazy pożytkowej dla pszczół, oby było ich jak najmniej. Zadbajmy o wysoką bioróżnorodność naszego środowiska i naszej flory miododajnej, za co nasze pszczoły będą nam bardzo wdzięczne.

Zauważył także, iż polscy i niemieccy pszczelarze mają bardzo podobne problemy, m.in. ubożejącą bazę pożytkową, zatrucia środkami ochrony roślin, zmagania z pasożytem Varroa destruktor oraz z nękającymi pszczoły chorobami.

Zadeklarował również ze strony polskich pszczelarzy i działaczy Polskiego Związku Pszczelarskiego chęć szerokiej współpracy w rozwiązywaniu pszczelarskich problemów. Tylko wspólne działanie może doprowadzić nas do sukcesów i sprawić, że pszczoły będą miały lepsze warunki do życia i pracy, a społeczeństwo będzie mogło korzystać z owoców pracy pszczół i pszczelarzy.