Zmarł Kol. Lucjan Czesław Kobędza

W dniu 12 grudnia 2022 roku zmarł, przeżywszy 92 lata Lucjan Czesław Kobędza, były członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Pogrzeb Pana Czesława Kobędzy odbędzie się 20 grudnia (wtorek) o godz. 11:30 w Kaplicy przy ul.Cmentarnej 19a  w Piotrkowie Trybunalskim.

Kol. Czesław Kobędza przez 40 lat był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb., w tym 27 lat Prezesem Zarządu. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Głównego PZP i dwie kadencje pełnił funkcji Członka Komisji Rewizyjnej PZP w Warszawie. W latach 1976-1988 pracował w komisjach powołanych przez PZP.
Z wykształcenia był nauczycielem. Pełnił funkcje dyrektora szkoły podstawowej w Goleszach i w Rękoraju. Pracował w nadzorze pedagogicznym jako podinspektor szkolny. Następnie jako dyrektor Poradni Wychowawczo Zawodowej  w Piotrkowie Trybunalskim.
Pszczelarstwem zainteresował się po przejściu na emeryturę w roku 1964.
Polska miała Galla Anonima, który zapisywał dzieje Polski. Związek Piotrkowski miał Lucjana Czesława Kobędzę, który zapisał dzieje pszczelarstwa piotrkowskiego  w książce ,,Pszczelarstwo Ziemi Piotrkowskiej” oraz w wielu innych publikacjach.
Lucjan Czesław Kobędza dał się poznać jako znakomity działacz, społeczny innowator i wspaniały organizator. Dzięki jego inicjatywie powstał Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie został przekształcony na Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej. Współdziałał w budowie Pomnika ks. dr Jana Dzierżona w Kluczborku, pomagał również przy budowie Domu Pszczelarza w Kamiennej.
Część swego czasu wolnego przeznaczył na pracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej.
Za pracę zawodową odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w roku 2008 otrzymał statuetkę „Zasłużony dla Powiatu Piotrkowskiego” i innymi odznaczeniami organizacji społecznych.

Czesław Kobędza za pracę pszczelarska odznaczony został Złotą Odznaką PZP, Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona, uhonorowany Statuetką ks. dra Jana Dzierżona. Otrzymał również tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Pszczelarskiego w marcu 2002 r. W roku 2006 otrzymał puchar Grand Prix na najlepszą pasiekę w regionie piotrkowskim.

Zarząd PZP składa rodzinie, bliskim i przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia.