Zmarła prof. dr hab. Aleksandra Hartwig

Ze smutkiem informujemy, że zmarła prof. dr hab.  Aleksandra Hartwig. Pogrzeb odbędzie się 12 stycznia 2023 r. o godz. 12:00. Rozpocznie się nabożeństwem w Warszawie w Kaplicy Halpertów przy ul.Młynarskiej, zaś pochowanie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Aleksandra Hartwig ur. 3 września 1936 r. w Warszawie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego rozpoczęła w 1953 r. studia na Wydziale Weterynarii SGGW. Po uzyskaniu dyplomu w 1959 r. i kilkumiesięcznym stażu w Katedrze Epizootioligii SGGW, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kirkora. Został on kierownikiem utworzonego Zakładu Chorób Owadów Użytkowych, a Aleksandra Hartwig rozpoczęła tam specjalizację w zakresie chorób pszczół. W 1963 r., po śmierci prof. Kirkora, objęła kierownictwo Zakładu.

W latach 1960-1967 prowadziła działalność dydaktyczną dla studentów, oświatową dla pszczelarzy oraz badania naukowe i działalność usługową w zakresie realizowanych badań pszczół. Napisała pracę “Badania cytochemiczne nad jelitem środkowym pszczół zdrowych, zakażonych pasożytem Nosema apis Zander oraz zakażonych i poddanych leczeniu preparatem Fumagilin DCH” i uzyskała w 1967 r. tytuł doktora. Na podstawie kolejnych badań w 1977 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego, a w 1991 tytuł profesora.

Przez wiele lat prowadziła badania w zakresie chorób pszczół. Dzięki jej staraniom rozbudowane zostało laboratorium które umożliwiło badanie wirusowych chorób pszczół. Prowadziła wykłady z zakresu chorób pszczół dla przyszłych lekarzy weterynarii.

Prof. Hartwig napisała 130 publikacji, w tym 7 podręczników i skryptów, różne materiały szkoleniowe i artykuły oraz polski tekst do trzech filmów dotyczących chorób pszczół, a także scenariusze do dwóch audycji telewizyjnych. Była członkiem towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Bezkręgowców SIP, International Bee Research Association (IBRA), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Była również członkiem Rady Programowej Miesięcznika “Pszczelarstwo”. Udzielała się również w pracach Polskiego Związku Pszczelarskiego będąc członkiem Komisji Chorób Pszczół przy PZP. Jako członek Rady Naukowo Technicznej w latach 1985-1987 wspomagała prace Ministerstwa Rolnictwa.

Pani prof. dr hab. Aleksandra Hartwig znana była pszczelarzom dzięki propagowaniu wiedzy na szkoleniach, prelekcjach i wykładach. Ale jej wykłady nie ograniczły się jedynie do informacji na temat chorób pszczół, ponieważ szkoliła również lekarzy weterynarii i kontrolerów pasiek z zakresu anatomii, biologii i patologii pszczół. Prowadząc badania w zakresie diagnostyki chorób pszczół zawsze znalazła dla każdego chwilę czasu na rozmowę i dobre słowo, dlatego tak bardzo ją ceniono i lubiano.

Za swoją pracę odznaczona została Złotym Krzyżek Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.

Za zasługi dla polskiego pszczelarstwa otrzymała Złotą Odznakę PZP oraz Medal Ks. dr Jana Dzierżona.
W 1996 r. za doskonałą współpracę z PZP na rzecz pszczelarstwa otrzymała honorowe członkostwo Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego składa rodzinie, bliskim i przyjaciołom oraz współpracownikom Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa z dużym prawdopodobieństwem odbędzie się już w roku 2023. Informację przekażemy w późniejszym terminie.

Źródło: miesięcznik Pszczelarstwo 1999 r.