Zmarł Kol. Marian Karolczak – wieloletni prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie

Z żalem informujemy, że w dniu 21 lutego 2023 r. zmarł Kol. Marian Karolczak, wieloletni prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 25 lutego br. (sobota) o godzinie 10:00 Mszą Świętą w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie przy ul.Stefanii Sempołowskiej. Przed Mszą o godzinie 9:30 odbędzie się modlitwa różańcowa za zmarłego.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego składa rodzinie, bliskim i przyjaciołom oraz współpracownikom Kolegi Mariana wyrazy głębokiego współczucia.

Marian Karolczak

W 1976 roku przejął pasiekę po rodzicach. Przez wiele lat rozbudowywał gospodarstwo pasieczne, a w 2022 roku posiadał 400 rodzin pszczelich. Swoją pracę społeczną rozpoczął od aktywnej pracy w Kole Pszczelarzy w Sławnie. Od 2006 r. do 2010 r. pełnił funkcję członka zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie, a następnie wiceprezesa. W 2014 r. wybrany został na prezesa zarządu RZP w Koszalinie i funkcję tą pełnił do końca. Za swoją pracę społeczną został odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką PZP, a także Medalem im. Ks. dr Jana Dzierżona oraz Statuetką Ks. dr Jana Dzierżona. W roku 2017 otrzymał odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA POLNICTWA”.
Marian Karolczak od początku pracy na rzecz Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie dbał o propagowanie wiedzy na temat rozwoju hodowli i ochrony pszczół miodnych, stale dążył do rozwoju pszczelarstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego godnie reprezentując środowisko lokalnych pszczelarzy. Dążył do poprawy warunków rodzin pszczelich, a pszczelarzy zrzeszonych w RZP Koszalin wspierał w pozyskiwaniu środków na modernizację ich pasiek w zaopatrywanie w najwyższej jakości sprzęty do konfekcjonowania miodu i produktów pszczelich. Aktywnie działał na rzecz integracji lokalnej i propagowania wiedzy na temat pszczelarstwa. W celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pszczelarstwie współpracował aktywnie z organizacjami zrzeszającymi pszczelarzy z całej Polski, a także z Niemiec z miejscowości Neubrandenburg. Dbał o popularyzowanie nauki związanej z tematyką hodowli rodzin pszczelich organizując szkolenia dla lokalnych pszczelarzy. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w 2017 roku odbyły się w Koszalinie XXXV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.