XXVI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego

W dniu 25 marca 2023 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbył się XXVI walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Zatwierdzanie sprawozdań PZP, a także ustalanie planów działania na przyszłość to najważniejsze cele uczestników Zjazdu.