Relacja z 60 edycji Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach

14-15 marca 2023 r.

W połowie marca w Puławach odbyła się 60. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Tym razem to cykliczne wydarzenie zorganizowano stacjonarnie w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB W Puławach. Organizatorami Konferencji był Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Komitet naukowy i organizacyjny dołożył wszelkich starań aby konferencja odbyła się bez przeszkód. Już teraz możemy powiedzieć, że Konferencja odbyła się zgodnie z planem i zakończyła się dużym sukcesem. Uczestnicy byli spragnieni bezpośrednich kontaktów i dyskusji na tematy pszczelarskie, w związku z czym licznie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w konferencji. Poprzez formularz rejestracyjny zgłosiło się ponad dwustu uczestników, a całe wydarzenie zgromadziło ponad 230 osób: zaproszonych gości, naukowców, doktorantów, studentów, lekarzy weterynarii, przedstawicieli organizacji pszczelarskich, przedsiębiorców branży pszczelarskiej, doradców ODR i pszczelarzy praktyków.

Patronat honorowy nad konferencją objęły takie osobistości jak: Pan Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Pan Tadeusz Dylon – Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pani Danuta Smaga – Starosta Puławski oraz Pan Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy. Patronat medialny nad konferencją sprawowały redakcje ogólnopolskich czasopism tj.: „Pszczelarstwo”, „Pasieka 24” oraz „Pszczelarz Polski”, a także Polskie Radio 24 i Radio Impuls.

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, zastępca Dyrektora ds. naukowych IO – PIB. W części oficjalnej kilka słów do uczestników skierowali: przewodniczący Rady powiatu puławskiego pan Janusz Wawerski, reprezentujący także Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, Pani Barbara Wróbel – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Emilia Flis- Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Pani Danuta Smaga – Starosta Puławski oraz Pan Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy, który na ręce organizatorów, z okazji jubileuszu, przekazał maskotkę pszczółki Mai.

Część oficjalną Jubileuszowej Naukowej Konferencji Pszczelarskiej zamknęły wspomnienia honorowych członków Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego Prof. Wojciecha Skowronka i Mgr Stanisława Różyńskiego – uczestników prawie wszystkich dotychczasowych edycji konferencji oraz podsumowanie i rys historyczny wcześniejszych edycji Konferencji zaprezentowany przez Kierownika Zakładu Pszczelnictwa – dr hab. Małgorzatę Bieńkowską, prof. IO.

Po części oficjalnej rozpoczęły się dwudniowe obrady podzielone na osiem tematycznych sesji plenarnych. W pierwszym dniu konferencji odbyły się sesje plenarne dotyczące takich obszarów jak: Biologia pszczół (dwie sesje plenarne), Hodowla i genetyka, Choroby, szkodniki i zatrucia pszczół i Gospodarka pasieczna. Zagadnienia drugiego dnia konferencji to: Produkty pszczele, Pożytki pszczele i zapylanie roślin, oraz Inne owady zapylające. Każda z tych tematycznych sesji referatowych została zakończona sesją posterową, na której Autorzy w dwuminutowych wystąpieniach przedstawiali swoje prace naukowe związane z danym obszarem tematycznym. Doniesienia posterowe były dostępne dla uczestników na dysku wirtualnym „w chmurze” na kilka dni przed konferencją. Po prezentacji posterów odbywała się naukowa dyskusja na temat wszystkich doniesień wygłoszonych w poszczególnych sesjach.

Ogółem zaprezentowano 35 doniesień w ramach sesji plenarnych i 30 doniesień posterowych. Streszczenia wszystkich doniesień znalazły się w drukowanych materiałach konferencyjnych i będą udostępnione na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Podsumowując 60 Naukowa Konferencja Pszczelarska przebiegła bardzo sprawnie i była godna wydarzenia jubileuszowego. Organizatorzy podziękowali wszystkim sponsorom konferencji, których wsparcie przyczyniło się do zapewnienia godnej oprawy i sukcesu organizacyjnego tego wydarzenia.

Na marcowej Naukowej Konferencji Pszczelarskiej nie zabrakło też elementu wiosennego. Oprócz zminimalizowanych stoisk ze sprzętem, literaturą i lekami kilku firm z branży pszczelarskiej sponsorujących coroczne wydarzenie, takich jak Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K., Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik Sp. z o.o., czy firma Biowet Puławy Sp. z o.o., małą prezentację męskich egzemplarzy wierzb wcześnie kwitnących przedstawił właściciel Pasieki i szkółki Ogrody Wrzosowe pan Janusz Karalus. Eksponaty cieszyły się dużym zainteresowaniem (fotografia). Relacje z poszczególnych sesji tematycznych zostaną zaprezentowane w kolejnych notatkach z konferencji.

Opracował ZK