Zaproszenie do składania ofert na redagowanie czasopisma „Pszczelarz Polski”

Polski Związek Pszczelarski zaprasza do składania ofert na redagowanie miesięcznika „Pszczelarz Polski”. Jest to czasopismo dla pszczelarzy, które istnieje na rynku od 1990 roku. Pszczelarz może znaleźć w nim między innymi wszelkie informacje przydatne zarówno dla członków PZP, jak i dla osób, które członkami nie są, a w szczególności:

 • z życia Związku oraz poszczególnych organizacji członkowskich PZP,
 • ze świata nauki,
 • wywiady z ciekawymi ludźmi,
 • porady pszczelarskie/ weterynaryjne/ i inne,
 • ciekawe przepisy kulinarne na bazie miodu,
 • reklamy firm pszczelarskich,
 • krzyżówki,
 • zaproszenia na wydarzenia pszczelarskie i nie tylko,
 • relacje z imprez.

Warunki współpracy:

 • doświadczenie w pracy w mediach i w redagowaniu tekstów,
 • umiejętność sprawnego redagowania tekstów dziennikarskich, zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym,
 • bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego,
 • dobra znajomość tematów rolniczych i pszczelarskich,
 • obsługa programów do edycji tekstu i obrazu w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków redakcyjnych,
 • umiejętność wychwytywania i akcentowania najważniejszych informacji zawartych w tekście, tworzenia atrakcyjnych tytułów i leadów,
 • staranność i sumienność,
 • otwartość na zmiany i nowe wyzwania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy zespołowej,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność.

Zadania: 

 • korekta tekstów nadsyłanych do redakcji pod względem zasad języka polskiego,
 • tworzenie atrakcyjnych tytułów,
 • redagowanie tekstów oraz relacji fotograficznej z wydarzeń kulturalnych w trakcie których obecna jest redakcja,
 • relacjonowanie najważniejszych wydarzeń z branży,
 • wyszukiwanie ciekawych tematów, przepisów i nowych rodzajów layoutu,
 • publikowanie materiałów nadesłanych do redakcji.

W ofercie należy koniecznie dodać poniższą formułkę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, wyłącznie do celów wyboru oferty na redagowanie miesięcznika Pszczelarz Polski”.

Oferty z propozycjami współpracy prosimy dostarczyć do dnia 20 marca 2023 r., w zapieczętowanych kopertach na adres: Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Mile widziane referencje. Na kopercie należy koniecznie zamieścić napis OFERTA PSZCZELARZ POLSKI. Rozstrzygnięcia ofert dokona Zarząd PZP.