Komunikat Copa i Cogeca: W ciągu nachodzących miesięcy w Brukseli stawką będzie przetrwanie europejskiej pszczoły

Unijna inicjatywa dotycząca owadów zapylających, którą ostatnio zmodyfikowano, podkreśla znaczenie podjęcia natychmiastowych działań, aby odwrócić spadek populacji zapylaczy. Pszczoły miodne hodowane przez pszczelarzy pełnią kluczową rolę zapylania dla żywności, którą spożywa społeczeństwo, nie wspominając o ochronie otaczającej nas bioróżnorodności.

Pełen tekst felietonu przygotowanego przez Stanislava Sas, przewodniczącego grupy roboczej „Miód”, znajduje się niżej.