Pszczelarzu, pomóż naukowcom – wypełnij ankietę COLOSS – Badanie strat w pasiekach

To już ten czas! Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach naukowych i do wypełnienia

Ankiety COLOS – badanie strat rodzin pszczelich w sezonie 2022/2023.

Poniżej link do ankiety:

ANKIETA ON-LINE

Inicjatorem badania byli naukowcy zrzeszeni w organizacji non-profit COLOSS (sieć do zapobiegania stratom rodzin pszczelich, www.coloss.org). Celem projektu jest zbieranie danych na całym świecie na temat strat rodzin pszczelich, a następnie porównywanie danych między krajami w celu zrozumienia czynników ryzyka na poziomie światowym.

Badanie w Polsce prowadzone jest przez Zespół Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach działalności międzynarodowej organizacji COLOSS.

W ramach każdej edycji tysiące pszczelarzy na całym świecie wypełnia ankietę, zawierającą te same pytania. Dzięki danym zebranym od pszczelarzy można określać czynniki, które wpływają negatywnie na liczebność i zdrowie pszczół. Na przykład wiemy, że wymiana matek pszczelich w sezonie na młode i zdrowe obniża śmiertelność pszczół. Wyniki ankiet są co roku publikowane w polskich czasopismach pszczelarskich. Zebrane dane są też prezentowane na naukowych konferencjach i w czasopismach branżowych.

Anonimowa ankieta zawiera podstawowe pytania na temat  rodzin pszczelich, np. w jakim województwie znajduje się pasieka, czy pszczelarz wywozi pszczoły w celu zbierania miodu, z jakich pożytków korzysta. Ważna część ankiety dotyczy liczby rodzin pszczelich, które umarły w trakcie zimy.  Pszczelarz wskazuje także na problemy, które zauważył w pszczelich rodzinach (problem z matką, głód, a może objawy choroby). Dzięki odpowiedziom dowiadujemy się, jakie są przyczyny utraty rodzin pszczelich, a także na jakim poziomie kształtują się one w danym roku. Z danych tych korzystają nie tylko naukowcy zajmujący się chorobami pszczół, ale także np. instytucje zarządzające dopłatami dla sektora pszczelarskiego.

Aby zebrane dane były jak najbardziej wiarygodne ważne jest, by w badaniu wzięła udział jak najwyższa liczba pszczelarzy. Wypełnienie ankiety jest proste i zajmuje do 15 minut! Badanie – zbieranie ankiet – będzie trwało do 21 czerwca br.

W imieniu zespołu Pracowni serdecznie dziękujemy za pomoc i zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Niżej ankieta w formie PDF, którą można do 21 czerwca 2023 r. przesyłać pocztą na adres wskazany w nagłówku ankiety lub na adres mailowy Pani Ewy Mazur (również w nagłówku ankiety).

ANKIETA PDF