Nabór wniosków na pomoc de minimis rozpoczął się 1 kwietnia 2023 r.

Z dniem 1 kwietnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru. Nabór będzie trwał do dnia 31.05.2023 r.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  • zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  • w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Wnioski można składać osobiście, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, w jednostce terenowej ARiMR, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza.

Dokumenty można także przekazywać za pośrednictwem:
– platformy ePUAP,
– usługi mObywatel na stronie gov.pl
– lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania w załączonym linku do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

LINK