Weterynaryjne produkty lecznicze dla psczół

Zgodnie z przepisami jedynym organem uprawnionym do prowadzenia i publikacji wykazu dopuszczonych do obrotu w Polsce weterynaryjnych produktów leczniczych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prowadzony urzędowy wykaz leków jest na bieżąco aktualizowany o wszystkie weterynaryjne produkty lecznicze posiadające rejestrację w kraju.

W związku z otrzymanym przez PZP w dniu 27 kwietnia 2023 r. pismem z Głównego Inspektoratu Weterynarii polecamy usunięcie ze stron internetowych oraz profili facebook wcześniejszej tabeli „Lista leków przeciwko warrozie refundowanych przez ARiMR w 2023 r.”, ponieważ została sporządzona na dzień 23 stycznia 2023 r. i jest ona niepełna.

Jednocześnie zachęcamy do samodzielnego sprawdzania bieżącej listy produktów na następującej stronie:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

Wystarczy wejść w załączony link po prawej stronie w rubryce „Rodzaj produktu” zaznaczyć weterynaryjne następnie z lewej strony w rubryce „gatunek” wpisać pszczoła  a na koniec wcisnąć „szukaj” poniżej pojawi się aktualny wykaz produktów dopuszczonych do stosowania na terytorium Polski, zaś nad wykazem po lewej stronie możliwość eksportu danych do pliku Excel.

Należy tutaj pamiętać o tym, iż do dokonania wyboru weterynaryjnego produktu leczniczego, który powinien zostać zastosowany w leczeniu pszczół, uprawniony jest wyłącznie lekarz weterynarii sprawujący opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami.

Braki w dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych można zgłaszać do Głównego Inspektoratu Weterynarii na adres e-mail: brakwetleku@wetgiw.gov.pl. Po dokonaniu weryfikacji przez Inspekcję Weterynaryjną zgłoszonych informacji, zostaną one zamieszczone w ogólnodostępnym wykazie publikowanym na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii.