Przedłużony został termin składania Wniosków o płatność w ramach interwencji pszczelarskich

W związku z przedłużającym się brakiem informacji na temat umów i płatności w ramach interwencji pszczelarskich w ARiMR Polski Związek Pszczelarski w dniu 1 czerwca 2023 r. występował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przedłużenie terminu składania wniosków o płatność.

W dniu 12 lipca 2023 r. PZP otrzymał z ARiMR odpowiedź w tej sprawie, że w dniu  11.07.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 85/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, zmienione Zarządzeniem nr 49/2023 Prezesa ARiMR z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Na podstawie ww. Zarządzenia przedłużony został termin składania Wniosków o płatność do dnia 16 sierpnia 2023 r. włącznie, dla interwencji pszczelarskich:

  • I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
  • I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”.

Termin składania Wniosków o płatność dotyczący interwencjiI.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” pozostaje bez zmian, tj. do 31.08.2023 r.

Pełna treść ww. Zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej Agencji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023 W najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie procesu podpisywania umów pomiędzy Agencją a beneficjentami, za pośrednictwem systemu PUE.