Opinia PZP dotycząca projektu w sprawie znakowania środków spożywczych – miodu

W załączeniu publikujemy projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – w tym przypadku miodów z importu.

projekt rozporządzenia

uzasadnienie

Przedstawiamy również opinię Zarządu PZP w tej sprawie.