Spotkanie w Krakowie

W Krakowie odbyło się 18 lutego 2019 r. spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego: Prezydenta Tadeusza Dylona i Wiceprezydenta Leszka Bodziocha z Wojciechem Spisakiem, Prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.

W szczerej rozmowie poruszono istotne sprawy dotyczące rozwoju polskiego pszczelarstwa i problemy wpływające na funkcjonowanie pszczelarskich organizacji i ich udział w tworzeniu warunków prawnych i ekonomicznych ułatwiających prowadzenie pasiek.. Omówiono również  pszczelarskie problemy występujące na obszarze województwa małopolskiego.

Wśród poruszanych tematów omawiany był także ewentualny powrót Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie do struktur Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pan Prezes Spisak nie wypowiedział się jednoznacznie w tej sprawie. Wyrażona została wola kontynuowania spotkań i rozmów na ten temat. Pozwala to żywić nadzieję, że sprawa pozostaje otwarta i że Zarząd WZP Kraków podejmie działania zmierzające do  powrotu do naszych struktur.