Porozumienie Rolnicze – informacja ze spotkania

W dniu 20.02.2019 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie „Porozumienie Rolnicze”, które patronatem honorowym objął Prezydent RP Andrzej Duda.

W imieniu Polskiego Związku Pszczelarskiego głos zabrał na tym spotkaniu Prezydent PZP Tadeusz Dylon. Swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia słów, które wypowiedział Prezydent RP „Rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki ze strony państwa”. Tak, to prawda – mówił Tadeusz Dylon – Prezydent PZP, ale w pierwszej kolejności należy objąć opieką polskie pszczelarstwo. Jeżeli tego nie zrobimy za kilka lub kilkanaście lat, nie będziemy mieli kogo i czego obejmować opieką w sektorze rolnym. Bez odpowiedniego pogłowia pszczół, które będzie w stanie zapewnić dobre zapylanie upraw i sadów polskie rolnictwo zacznie się staczać po równi pochyłej i stanie się z czasem niewydolne produkcyjnie i ekonomicznie.

Pszczelarze mają dziś poważne problemy ze zdrowotnością rodzin pszczelich . Borykają się też z negatywnymi skutkami niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin oraz z zubożeniem naturalnych pożytków pszczelich. Nie czas i pora, aby na tym forum szerzej omawiać te problemy. Jedno muszę powiedzieć: potrzebny jest nam w Polsce jednolity program pszczelarski.

Prezydent PZP Tadeusz Dylon zapewnił obecnego na spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że Polski Związek Pszczelarski weźmie udział w każdym racjonalnym porozumieniu pod warunkiem, że będzie ono służyło także polskiemu pszczelarstwu.